Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

"Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni...

Daj nam radość, której tak szukamy!" 

25 września 2020 r. spotkaliśmy się z tegorocznymi absolwentami naszej szkoły na tradycyjnej uroczystości Różyczkowania.

Jakże inny był ten dzień. Bez wątpienia wszyscy zapamiętamy go na długo.

W naszym mieście zwyczajem wieloletnim jest oficjalne pożegnanie i uhonorowanie maturzystów danego rocznika. W wyjątkowej oprawie, młodzi ludzie przyjmują gratulacje i życzenia, zwykle w otoczeniu tłumów bliskich i znajomych.

Niestety rok 2020 zaskoczył świat, rzucając przed nami nowe wyzwania i zmusił do stawienia czoła burzy sprzecznych emocji. Ciężar chwil odartych z radości i zwykłego piękna codzienności był w ostatnich miesiącach ciężarem trudnym do udźwignięcia. Wyzwaniem na miarę czasu pandemii okazała się także organizacja tradycyjnego wydarzenia. A jednak udało się! Młodzież oraz kadra pedagogiczna z dyrekcją na czele podjęła wyzwanie, godnie zapisując kolejną kartę w historii szkoły.

Absolwenci czterech klas maturalnych wraz z wychowawcami (A. Głowacką-Kaliszer, I. Malinowską, A. Maciejko oraz A. Głowacką) wkroczyli dumnie na miejsce ostatniego oficjalnego spotkania - na halę sportową Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy, która nabrała odświętnego charakteru. Wszyscy odebrali tradycyjne różyczki i certyfikaty ukończenia szkoły, zaś zasłużone nagrody za osiągnięcia naukowe, sportowe oraz działalność różnego rodzaju z rąk dyrekcji i zaproszonych gości otrzymali wyróżnieni absolwenci. Słowo do zebranych w imieniu Burmistrza Miasta pana Jarosława Radacza skierowała pani Małgorzata Świtalska, kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miasta pan Artur Dąbrowski.

Najlepszym uczniem rocznika okazał się Jakub Kucharski, który równie świetnie zdał egzaminy maturalne. Oprócz wielu nagród otrzymał wspaniałą kryształową kulę oraz nagrodę specjalną -  voucher na wyjazd zagraniczny - z rąk przedstawicieli firmy IMPAKT, która współpracuje z naszą szkołą i chętnie angażuje się w działalność na rzecz młodzieży oraz liczne przedsięwzięcia, w tym wyjazdy zagraniczne m. in, w ramach programu Erasmus. 

Osobowością Roku została Lidia Szymańska, która wniosła do naszej codzienności swój talent, wyobraźnię, fantastyczny indywidualizm, silny charakter, bogatą duszę i całą paletę emocji. 

Wielu absolwentów odebrało symboliczne statuetki, które odzwierciedlały szeroką gamę umiejętności i aktywności, jakimi wykazywali się w działalności pozalekcyjnej. 

Nie zabrakło wspaniałej oprawy artystycznej, pięknych i wzruszających wykonań utworów muzycznych dobranych specjalnie na tę okoliczność. Nieobecni fizycznie, ale pamiętający o swoich starszych kolegach młodsi licealiści przygotowali pożegnalny materiał video. Absolwenci zrewanżowali się pozostawiając po sobie tradycyjną tablicę pamiątkową, która ozdobi korytarz, zajmując właściwe miejsce w niepowtarzalnej galerii, którą tworzymy od wielu lat.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19, dlatego rodziny i przyjaciele mogli w niej uczestniczyć na żywo jedynie za pośrednictwem mediów, którym serdecznie dziękujemy za realizację transmisji online.

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia na dalszych etapach  życia oraz radości i jasnych dni, na które wszyscy cierpliwie, lecz wciąż z niepokojem czekamy.

"Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni...

Daj ugasić ogień zły... 

Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy!"

Back to top